anyArt

 

anyArt je platforma pro jakékoli umění. Naším cílem je přemostění propasti mezi uměním a širokou veřejností. Zaměřujeme se především na výtvarné umění, ale i na další oblasti kultury, jako je například divadlo či tanec.

anyArt prostřednictvím výstavních projektů, doprovodných programů, pronájmu a prodeje uměleckých děl nenásilnou formou oslovuje veřejnost.

Jak „číst“ výtvarné dílo?

Některá díla jsou prezentována v určitém kontextu a mají tedy jasně čitelný obsah. U jiných může být trochu náročnější rozluštit jejich sdělení. Není důležité a nezbytné odhalit myšlenku autora. Podstatné je nebát se dílo vnímat prostřednictvím vlastních zkušeností, zážitků a vzpomínek. S osobní dešifrací nám také pomůže vlastní fantazie. V jednom díle uvidí deset lidí deset různých věcí a na tom není vůbec nic špatného.

Motto: Život s uměním je krásnější, proto se nebojme ho chápat a přijímat po svém. Vpusťme ho do svého života.